Integrationspolicy

Laurell Företagspartners Integritetspolicy

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation trädde ikraft 25 maj 2018.Den reglerar hur vi får hantera dina personuppgifter

Den här informationen sparar vi:
I samband med att du registrerar dig för gymkort och genomför din betalning godkänner du att vi lagrar dina personliga data. De uppgifter vi behöver är ditt namn och din adress samt epost eller mobiltelefonnummer.
Informationen vi sparar är nödvändig för vi ska kunna verifiera att samtliga gymgäster har gällande gymkort.
Mobilnummer och epost behöver vi för att kunna kontakta er vid förändringar i gymverksamheten.
Vi vill också ha möjlighet att skicka ut erbjudanden direkt kopplade till gymverksamheten. Dessa erbjudanden kan ni dock avanmäla er från via epost eller sms.

Hur länge sparar vi informationen om er
Vi sparar uppgifterna om er i två år från det att registreringen sker. Detta gör det lätt för er att på ett enkelt sätt återuppta träningen efter ett träningsuppehåll endast genom inbetalning. Om uppehåll sker längre än på två år krävs ny registrering.
Personliga uppgifter som registreras i samband med swishbetalning, som mobilnummer, sparas i bokföringen i enlighet med vad som krävs av gällande bokföringslag

Dina rättigheter
Vill du ta del av vilka uppgifter vi har sparat om dig så ber vi dig att kontakta oss via mejl på info@laurells.se eller via mobil till Maria 070-5188664 eller till Erik 070-5272447.

Alla uppgifter hanteras internt av oss. De lämnas aldrig vidare till tredje part.

tillbaka